Tax Consulting Brno, spol. s r.o.
Řípská 11d, 627 00 Brno – Slatina
Česká republika
tel.: +420 515 915 150
fax: +420 515 915 151

Daňový kalendář

úterý, 27. června

Spotřební daň

Daňové přiznání za květen 2016

 

úterý, 27. června

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a daň za květen 2016

 

úterý, 27. června

Energetické daně

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2016

 

pátek, 30. června

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2016

 

sobota, 1. července

Daň z příjmů

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpr

 

Vedení mzdové agendy

Vedení mzdové agendy poskytujeme klientům jak v rámci zpracování účetnictví, tak i samostatně. Nabízíme zpracování personální a mzdové agendy malým i velkým organizacím. Výjimkou nejsou ani neziskové organizace, společenství bytových jednotek a bytová družstva.

Zajištění kompletní mzdové agendy klienta zahrnuje zejména následující:

 • Komplexní vedení mzdového účetnictví a personální agendy
 • Vypracování pracovních a jiných pracovněprávních smluv s Vašimi zaměstnanci
 • Výpočet náhrady mzdy za nemoc zaměstnanců
 • Zjištění zákonných povinností při nástupu a výstupu zaměstnance (přihlášení a odhlášení na příslušné úřady)
 • Zpracování měsíčních hlášení pro správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • Spolupráce s příslušnými úřady a inspektoráty práce
 • Vyúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou
 • Vystavování různých potvrzení a vyřizování další administrativy spojené se zpracováním mezd
 • Vedení mzdových listů
 • Vyhotovení evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • Příprava bankovních příkazů (v elektronické i papírové podobě) pro včasnou správnou úhradu příslušenství mezd
 • Zpracování mzdové a personální agendy v IS Money a Vema
Tax Consulting Brno, spol. s r.o. - Vedení účetnictví, daňové a ekonomické poradenství - 2011