Tax Consulting Brno, spol. s r.o.
Řípská 11d, 627 00 Brno – Slatina
Česká republika
tel.: +420 515 915 150
fax: +420 515 915 151

Daňový kalendář

úterý, 27. června

Spotřební daň

Daňové přiznání za květen 2016

 

úterý, 27. června

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a daň za květen 2016

 

úterý, 27. června

Energetické daně

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2016

 

pátek, 30. června

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2016

 

sobota, 1. července

Daň z příjmů

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpr

 

Úvodník

Aktuality

Daň z přidané hodnoty – změny od 1. 1. 2016

Zákon o dani z přidané hodnoty zavádí od 1. 1. 2016 zcela novou povinnost, která dopadne na všechny plátce daně z přidané hodnoty, tzv. kontrolní hlášení. Dále rozšiřuje povinnost činit podání uvedená v ustanovení § 101a odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty vůči správci daně elektronicky na všechny plátce bez ohledu na jejich roční obrat.

Mzdy a personalistika

Minimální mzda. Minimální mzda se od 1. 1. 2016 opět zvyšuje, a to tak, že minimální výše měsíční mzdy činí 9.900 Kč, resp. minimální výše hodinové mzdy činí 58,70 Kč. Tuto změnu je nezbytné promítnout do mezd poprvé za měsíc leden 2016 nejen u plných úvazků, ale také u zaměstnanců se zkráceným úvazkem.

Výše průměrné mzdy. Současně dochází i ke změně výše průměrné mzdy, a to k jejímu nárůstu z 26.611 Kč na 27.006 Kč. Tato změna má dopad na tzv. solidární zvýšení daně. Nově bude solidární zvýšení platit v případě příjmu přesahujícího 1.296.288 Kč, resp. při stanovování měsíční zálohy na daň z příjmů se jedná o částku 108.024 Kč.

Ostatní daně a jiné finanční informace

Změna výše cestovních náhrad – vyhláška není k dispozici

Použití vlastního vozidla. Vyhláškou by mělo dojít ke změně sazeb náhrady za použití vlastního motorového vozidla, a to z 3,70 Kč/km na 3,80 Kč/km pro osobní vozidla. U motocyklů a tříkolek se sazba nemění a zůstává ve výši 1 Kč/km. Současně dochází i ke změně výše průměrných cen PHM a to směrem dolů.

Stravné. Výše tuzemského stravného by podle dosud oficiálně nepublikované vyhlášky měla být taktéž zvýšena, o výši stravného budeme informovat v samostatném bulletinu.

 

  


 

 

Tax Consulting Brno, spol. s r.o. - Vedení účetnictví, daňové a ekonomické poradenství - 2011