Tax Consulting Brno, spol. s r.o.
Řípská 11d, 627 00 Brno – Slatina
Česká republika
tel.: +420 515 915 150
fax: +420 515 915 151

Daňový kalendář

úterý, 27. června

Spotřební daň

Daňové přiznání za květen 2016

 

úterý, 27. června

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a daň za květen 2016

 

úterý, 27. června

Energetické daně

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2016

 

pátek, 30. června

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2016

 

sobota, 1. července

Daň z příjmů

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpr

 

Praktické odkazy

 

Informační server českého soudnictví (vyhledávání v obchodním rejstříku)
www.justice.cz

Komora auditorů
www.kacr.cz

Komora daňových poradců
www.kdpcr.cz

Ministerstvo financí ČR
www.mfcr.cz

Portál České daňové správy
http://cds.mfcr.cz

Parlament České republiky – poslanecká sněmovna
www.psp.cz

Administrativní registr ekonomických subjektů
wwwinfo.mfcr.cz

Národní účetní rada
www.nur.cz

Česká správa sociálního zabezpečení
www.cssz.cz

Server Hospodářských novin s aktuálními informacemi ze světa ekonomiky
www.ihned.cz

Česká národní banka – aktuální kurzy, diskontní sazby ad.
www.cnb.cz

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
www.vzp.cz

Ověřování DIČ pro účely DPH prostřednictvím systému VIES
http://ec.europa.eu/

 

 

 

Tax Consulting Brno, spol. s r.o. - Vedení účetnictví, daňové a ekonomické poradenství - 2011