Tax Consulting Brno, spol. s r.o.
Řípská 11d, 627 00 Brno – Slatina
Česká republika
tel.: +420 515 915 150
fax: +420 515 915 151

Daňový kalendář

úterý, 27. června

Spotřební daň

Daňové přiznání za květen 2016

 

úterý, 27. června

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a daň za květen 2016

 

úterý, 27. června

Energetické daně

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2016

 

pátek, 30. června

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2016

 

sobota, 1. července

Daň z příjmů

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpr

 

Ekonomické poradenství

Naše společnost v oblasti ekonomického poradenství aktuálně reaguje na požadavky podniků, firem a také na vývoj ekonomiky v ČR. Sledování hospodaření Vašeho podniku společně s rozbory a návrhy na případná opatření může být cestou ke zmírnění dopadů ekonomické krize.

Z oblasti ekonomického poradenství poskytujeme tyto služby:

 • Finanční analýzy a systémy a finanční řízení podniku, Cash Flow
 • Uplatnění nejmodernějších poznatků z teorie a praxe finančního řízení a controllingu
 • Poradenství při vymáhání a prodeji pohledávek
 • Hodnocení a podpora při rozhodování o investičních záměrech
 • Analýzy pro žadatele o bankovní úvěry a záruky
 • Zpracování podnikatelských záměrů
 • Poradenství v oblasti plánování a rozpočtování
 • Poradenství při zakládání společností vč. se zahraniční účastí
 • Poradenství při přeměnách společností (fúze, rozdělení společnosti, převod jmění, změna právní formy)
 • Likvidace společnosti
 • Ekonomické rozbory a jiné finanční analýzy 

Tax Consulting Brno, spol. s r.o. - Vedení účetnictví, daňové a ekonomické poradenství - 2011