Tax Consulting Brno, spol. s r.o.
Řípská 11d, 627 00 Brno – Slatina
Česká republika
tel.: +420 515 915 150
fax: +420 515 915 151

Daňový kalendář

úterý, 27. června

Spotřební daň

Daňové přiznání za květen 2016

 

úterý, 27. června

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a daň za květen 2016

 

úterý, 27. června

Energetické daně

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2016

 

pátek, 30. června

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2016

 

sobota, 1. července

Daň z příjmů

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpr

 

Daňový kalendář

Leden

neděle  8. ledna  Zdravotní pojištění Odvod zálohy na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za měsíc prosinec 2015.
středa  11. ledna  Spotřební daň Splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu).
pátek  20. ledna  Daň z příjmů Odvod záloh daně ze závislé činnosti a funkčních požitků za měsíc prosinec 2015. Platba záloh pro po
pátek  20. ledna  Pojistné Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2015.
středa  25. ledna  Daň z přidané hodnoty Podání daňového přiznání
středa  25. ledna  Energetické daně Podání daňového přiznání za měsíc prosinec 2015. Splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny z
středa  25. ledna  Spotřební daň Podání daňového přiznání za měsíc prosinec 2015.

Únor

středa  1. února  Biopaliva Hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
středa  1. února  Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2015
středa  1. února  Daň silniční Daňové přiznání a daň za rok 2015
středa  1. února  Daň z nemovitostí Daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2016
čtvrtek  9. února  Spotřební daň Splatnost daně za prosinec 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
středa  15. února  Daň z příjmů
pondělí  20. února  Pojistné Podání hlášení k záloze a splatnost zálohy na pojistné na důchodové spoření za leden 2015
středa  22. února  Daň z příjmů
pátek  24. února  Spotřební daň Splatnost daně za prosinec 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
sobota  25. února  Daň z přidané hodnoty
sobota  25. února  Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2016
sobota  25. února  Spotřební daň
středa  29. února  Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2016

Březen

středa  1. března  Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015
středa  1. března  Odvod z loterií a jiných podobných her Podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí
sobota  11. března  Spotřební daň Splatnost daně za leden 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
středa  15. března  Daň z příjmů Čtvrtletní záloha na daň - podání oznámení platebního zprostředkovatele
pondělí  20. března  Pojistné Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2015 a splatnost zálohy
úterý  21. března  Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
sobota  25. března  Spotřební daň Splatnost daně za březen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
sobota  25. března  Spotřební daň Daňové přiznání za únor 2015
sobota  25. března  Daň z přidané hodnoty
sobota  25. března  Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016
pátek  31. března  Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2015
pátek  31. března  Daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících

Duben

sobota  1. dubna  Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2015
sobota  1. dubna  Pojistné Podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, nemá-li poplatník
úterý  11. dubna  Spotřební daň splatnost daně za únor 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
sobota  15. dubna  Daň silniční Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2016
čtvrtek  20. dubna  Pojistné Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2015 a splatnost zálohy na důchod
čtvrtek  20. dubna  Odvod z loterií a jiných podobných her podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí
čtvrtek  20. dubna  Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň k MOSS
čtvrtek  20. dubna  Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
úterý  25. dubna  Spotřební daň Splatnost daně za únor 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý  25. dubna  Daň z přidané hodnoty
úterý  25. dubna  Energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2016
neděle  30. dubna  Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2015

Květen

úterý  2. května  Daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2016
středa  10. května  Spotřební daň Splatnost daně za březen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
sobota  20. května  Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
středa  24. května  Spotřební daň Splatnost daně za březen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek  25. května  Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň za duben 2016
čtvrtek  25. května  Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2015
středa  31. května  Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2016
středa  31. května  Daň z nemovitostí Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5.000 Kč včetně)

Červen

pátek  9. června  Spotřební daň Splatnost daně za duben 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek  15. června  Daň z příjmů Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
úterý  20. června  Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
čtvrtek  22. června  Pojistné Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2015 a splatnost zálohy na důchod
sobota  24. června  Spotřební daň Splatnost daně za duben 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý  27. června  Spotřební daň Daňové přiznání za květen 2016
úterý  27. června  Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň za květen 2016
úterý  27. června  Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2016
pátek  30. června  Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2016

Červenec

sobota  1. července  Daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpr
sobota  1. července  Pojistné podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015
úterý  11. července  Spotřební daň Splatnost daně za květen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
sobota  15. července  Daň silniční Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2016
čtvrtek  20. července  Pojistné Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2015 a splatnost zálohy na důchod
čtvrtek  20. července  Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních
čtvrtek  20. července  Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň k MOSS
čtvrtek  20. července  Odvod z loterií a jiných podobných her Podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí
úterý  25. července  Spotřební daň Daňové přiznání za červen 2016
úterý  25. července  Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2016
úterý  25. července  Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2016

Srpen

úterý  1. srpna  Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2016
středa  9. srpna  Spotřební daň Splatnost daně za červen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
neděle  20. srpna  Pojistné Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2015 a splatnost zálohy na důch
úterý  22. srpna  Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
čtvrtek  24. srpna  Spotřební daň Splatnost daně za červen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek  24. srpna  Spotřební daň Daňové přiznání za červenec 2016
pátek  25. srpna  Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň za červenec 2015 – souhrnné hlášení za červenec 2015 a výpis z evidence za čer
pátek  25. srpna  Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2016
čtvrtek  31. srpna  Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2016
čtvrtek  31. srpna  Daň z nemovitých věcí Splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
čtvrtek  31. srpna  Pojistné Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2016 a splatnost zálohy na důchodo

Září

sobota  9. září  Spotřební daň Splatnost daně za červenec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek  15. září  Daň z příjmů Čtvrtletní záloha na daň
středa  20. září  Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
neděle  24. září  Spotřební daň Splatnost daně za červenec 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý  26. září  Spotřební daň Daňové přiznání za srpen 2016
úterý  26. září  Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň za srpen 2016 – souhrnné hlášení za srpen 2016 a výpis z evidence za srpen
úterý  26. září  Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2016
sobota  30. září  Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2016
sobota  30. září  Daň z přidané hodnoty Poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení DPH z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zák

Říjen

úterý  10. října  Spotřební daň Splatnost daně za srpen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý  17. října  Daň silniční Záloha na daň za 3. čtvrtletí 2016
pátek  20. října  Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pátek  20. října  Pojistné Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2016 a splatnost zálohy
pátek  20. října  Odvod z loterií a jiných podobných her podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3. čtvrtletí
pátek  20. října  Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň k MOSS
středa  25. října  Spotřební daň Splatnost daně za srpen 2016 (pouze spotřební daň z lihu) a daňové přiznání za září 2016
středa  25. října  Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň za 3. čtv. a za září 2016 - souhrnné hlášení za 3. čtv. 2016 za září 2016
středa  25. října  Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2016
úterý  31. října  Daň z přidané hodnoty Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona
úterý  31. října  Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2016

Listopad

čtvrtek  9. listopadu  Spotřební daň Splatnost daně za září 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý  21. listopadu  Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pátek  24. listopadu  Spotřební daň Splatnost daně za září 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
sobota  25. listopadu  Spotřební daň Daňové přiznání za říjen 2016
sobota  25. listopadu  Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň za říjen 2015 – souhrnné hlášení za říjen 2015 a výpis z evidence za říjen
sobota  25. listopadu  Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2016
čtvrtek  30. listopadu  Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2016
čtvrtek  30. listopadu  Daň z nemovitostí Splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

Prosinec

úterý  12. prosince  Spotřební daň Splatnost daně za říjen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek  15. prosince  Daň z příjmů Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
pátek  15. prosince  Daň silniční Záloha na daň za říjen a listopad 2016
středa  20. prosince  Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
středa  27. prosince  Spotřební daň splatnost daně za říjen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
středa  27. prosince  Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň za listopad 2016 – souhrnné hlášení za listopad 2016 a výpis z evidence
středa  27. prosince  Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2016
Tax Consulting Brno, spol. s r.o. - Vedení účetnictví, daňové a ekonomické poradenství - 2011