Tax Consulting Brno, spol. s r.o.
Řípská 11d, 627 00 Brno – Slatina
Česká republika
tel.: +420 515 915 150
fax: +420 515 915 151

Daňový kalendář

úterý, 27. června

Spotřební daň

Daňové přiznání za květen 2016

 

úterý, 27. června

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a daň za květen 2016

 

úterý, 27. června

Energetické daně

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2016

 

pátek, 30. června

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2016

 

sobota, 1. července

Daň z příjmů

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpr

 

Audit

Auditem se rozumí ověření účetních závěrek akciových společností nebo jiných typů obchodních společností či jiných subjektů, které vychází z požadavků obchodního zákoníku a zákona o účetnictví. Posláním a cílem auditu je vyjádřit názor nezávislé, kvalifikované osoby na věrohodnost účetní závěrky zveřejněné vedením účetní jednotky. Auditor ověřuje, zda údaje v účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz finanční situace a výsledků hospodaření a peněžních toků v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy, často s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).

Naše společnost úzce spolupracuje s auditorem Ing. Jaromírem Adamcem, který je držitelem auditorského oprávnění o zápisu do seznamu auditorů s číslem 1719.

Naše společnost Vám zajistí:

  • Statutární audit řádné, mimořádné, mezitímní a konsolidované účetní závěrky podle českých standardů
  • Audit účetních závěrek k fúzím (sloučení, splynutí) a k zahajovacím rozvahám při fúzích, převody jmění na společníka
  • Zprávy auditora pro zvláštní účely o plnění smluv, dotačních podmínek, vkladů pohledávek atp.
  • Audit účetních závěrek nestátních neziskových organizací
  • Analýza účetních dat pomocí programu IDEA

 

 

 

Tax Consulting Brno, spol. s r.o. - Vedení účetnictví, daňové a ekonomické poradenství - 2011