Tax Consulting Brno, spol. s r.o.
Řípská 11d, 627 00 Brno – Slatina
Česká republika
tel.: +420 515 915 150
fax: +420 515 915 151

Daňový kalendář

čtvrtek, 25. srpna

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a daň za červenec 2015 – souhrnné hlášení za červenec 2015 a výpis z evidence za čer

 

čtvrtek, 25. srpna

Energetické daně

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2016

 

středa, 31. srpna

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2016

 

středa, 31. srpna

Daň z nemovitých věcí

Splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

 

středa, 31. srpna

Pojistné

Podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2016 a splatnost zálohy na důchodo

 

O společnosti

 

Tax Consulting Brno, spol. s r.o. působí na českém trhu již více než 20 let. Naším cílem je poskytovat klientům spolehlivé, kvalitní a efektivní ekonomické služby s ohledem na jejich individuální požadavky a přání. Společnost má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu u pojišťovny Kooperativa.

Nabídka služeb Tax Consulting Brno, spol. s r.o. se skládá z těchto činností:

  • vedení účetnictví prostřednictvím IS Money
  • vedení mzdové agendy v IS Money a Vema
  • účetní poradenství
  • daňové poradenství
  • ekonomické poradenství

Společnost je tvořena kolektivem odborníků s dlouholetými zkušenostmi ve svém oboru. Náš tým se skládá z daňových poradců, účetních expertů a mzdových specialistů, kteří se pravidelně účastní přednášek a seminářů pořádaných Sdružením účetních a daňových poradců v Brně, Komorou daňových poradců i ostatními vzdělávacími agenturami.

Naše služby poskytujeme nejen na území České Republiky, ale i v zahraniční. Mezi klienty společnosti Tax Consulting patří:

  • fyzické i právnické osoby
  • malé, střední i velké podniky
  • neziskové organizace aj.

Našim hlavním cílem je spokojený zákazník.

 

 

Tax Consulting Brno, spol. s r.o. - Vedení účetnictví, daňové a ekonomické poradenství - 2011